Tillkomst av marmor

Vad är marmor egentligen och hur skapas det?

Många förknippar marmor med gamla statyer och ornament skapade av mästerskulptörer som Michelangelo. En av de mest kända marmorstatyerna, David, skapad mellan 1501-1504 är utformad av just Michelangelo och finns i många kopior runt om i världen. Originalet står dock i tryggt förvar på Accademia-museet i Florens. Andra tänker att det är en fin stensort som passar utmärkt till att göra marmorbord så som soffbord och sideboards mm. Kanske är du en av de förstnämnda eller kanske är du som oss, en blandning av båda.

Tekniskt sätt tillhör marmorn metamorfa bergarter vilket betyder att den skapats genom en omvandling av sedimentära eller magmatiska bergarter. Detta sker vid höga temperaturer eller under hårt tryck kring jordskorpan. Vid metamorfosen(omvandlingen) kristalliseras mineralerna om vilket i sin tur gör att nya mineraler kan bildas. Mineralkornen läger sig ofta i parallell orientering vilket kan ge bergarten en ”skiffrig” struktur. Om mineralerna istället samlas i band eller ådror ges bergarten istället ett gnejsigt utseende. Ytterligare påverkan kan ge genom rörelser eller lösningar som strömmar genom berggrunden vilket gör att bergartens kemiska sammansättning ändras genom att grundämnen bortförs och tillförs.

Just Carraramarmor kommer till genom att kalksten genomgår omkristallisering där eventuella fossil(försteningar) försvinner. Carraramamorn består i huvudsak av mineralet kalcit vilket ger det sockerliknanade utseendet och ådringarna kommer till genom en omvandling av oren kalksten eller reaktioner mellan kalksten och andra lösningar i berget.

 Marmor "tillverkas" alltså i naturen av naturen och detta kan ta flera miljoner år. De äldsta marmorgruvorna är från runt 200 år f. Kr så det går inte annat än att säga att marmor är ett tidlöst material. Detta och att det är otroligt fint att se på är det främsta anledningarna till att vi, idag och i framtiden, väljer att jobba med just marmor.